Disclaimer

Informatie op deze site

Wereldkranten.nl geeft u een nieuwsoverzicht van verschillende nieuwsbronnen op het internet. Deze headlines worden niet door ons geschreven en/of beheerd en wereldkranten.nl is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van deze nieuwsartikelen.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan wereldkranten.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Wereldkranten.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
In het bijzonder zijn alle nieuwsberichten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

  • Terug naar de hoofdpagina